Reglement for Skaland Camping

Ankomst

Booking og oppgjør gjennomføres på nett via vår nettside: www.skalandcamping.no

All betaling skjer på forskudd. Betaling etter gjeldende priser.

Vi har nummererte plasser, du velger selv din plass gjennom vår nettside www.skalandcamping.no. Ikke kjør på plassen før booking er gjennomført.

Avreise

Utsjekk for campingvogner, telt og bobiler er før klokken 12.00. Camping tomten skal forlates rent og ryddig.

Under opphold

 1. Bilkjøring inne på Campingplassen er ikke tillatt i tidsrommet kl. 23.00 – kl. 06.00.
 2. All kjøring inne på plassen skal kun være gangfart.
 3. Bruk av åpen ild på plassen, utenfor anvist bålplass, er strengt forbudt, griller kan benyttes. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser.
 4. Det er ikke tillatt med lading av el-biler, dersom det ikke er gjort særskilt avtale med betjeningen på campingplassen.
 5. Vannpostene er kun for tapping av drikkevann.
 6. Fellesfasilitetet, dvs. toaletter, dusj, vaske kum o.l., skal etterlates rene og ryddige.
 7. Hunder holdes i bånd og luftes fortrinnsvis utenfor campingområdet. Hundepose må alltid benyttes.
 8. Ballspill skal ikke foregå på campingplassen.
 9. Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
 10. Gjestene skal rette seg etter betjeningens anvisning og gjøre seg kjent med retningslinjer og eventuelle særbestemmelser (brannvern etc.)
 11. Enhver som oppholder seg på campingplassen skal vise høflighet, god opptreden og gjensidig respekt. Gjester som opptrer i beruset tilstand, viser usømmelig opptreden eller forstyrrer ro og orden, kan bortvises fra plassen, om nødvendig med politiets hjelp.
 12. Strømkabel: Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand.
 13. Skjøteledning skal ikke brukes til kaffetrakter, kaffemaskin, tørketrommel, varmtvannsbereder, varmeovner eller varmepumper.
 14. Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installering i vognen. Oppdages feil på kabelutstyr vil de bli koblet fra.
 15. Avløp: Septik og gråvann tømmes på tømmestasjon.
 16. Avfall: Kun vanlig husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat + småting) skal kastes i søppeldunk. Annet avfall skal tas med.
 17. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
 18. Campingplassen kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skadeverk må erstattes av skadevolder.